<dfn id="1md9l"><s id="1md9l"></s></dfn>

  1. <strike id="1md9l"></strike>
   <th id="1md9l"></th>
   <code id="1md9l"><nobr id="1md9l"><track id="1md9l"></track></nobr></code>
   <tr id="1md9l"></tr>
  2. <object id="1md9l"></object><code id="1md9l"><em id="1md9l"><p id="1md9l"></p></em></code>
   <code id="1md9l"><small id="1md9l"></small></code><center id="1md9l"><small id="1md9l"></small></center>

   <tr id="1md9l"><option id="1md9l"></option></tr>
  3. <pre id="1md9l"><em id="1md9l"></em></pre>

   *本廣告僅供醫學藥學專業人士閱讀

     請仔細閱讀說明書并在醫師指導下使用  

   【藥品名稱】

      通用名稱:滅菌注射用水

      英文名稱:Sterile Water for Injection

      漢語拼音:Miejun Zhusheyong Shui

     【規       格】 5ml  每盒裝5支

     【批準文號】國藥準字H13023194

   {首页主词标题}
   <dfn id="1md9l"><s id="1md9l"></s></dfn>

   1. <strike id="1md9l"></strike>
    <th id="1md9l"></th>
    <code id="1md9l"><nobr id="1md9l"><track id="1md9l"></track></nobr></code>
    <tr id="1md9l"></tr>
   2. <object id="1md9l"></object><code id="1md9l"><em id="1md9l"><p id="1md9l"></p></em></code>
    <code id="1md9l"><small id="1md9l"></small></code><center id="1md9l"><small id="1md9l"></small></center>

    <tr id="1md9l"><option id="1md9l"></option></tr>
   3. <pre id="1md9l"><em id="1md9l"></em></pre>